70 år siden D-dagen
Varenummer: PPA000797 Udgivelsesdag:

70 år siden D-Dagen. Udgivelsesdag: 24.09.2014. Værdi: 26,00 kr. Nummer: FO 797

Frimærkestørrelse: 42 x 23,52 mm. Design: Anker Eli Petersen. Trykteknik: offsett

Trykkeri: Cartor, Frankrig. Takstgruppe: mediumbreve til andre lande51 - 100 gr