Kunst: Frida Zachariassen
Varenummer: PPA040411 Udgivelsesdag:

Frida Zachariassen. Udgivelsesdag: 26.04.2011. Værdii: 6,00 og 26,00 kr. Nummre: FO 714-715
Frimærkeformat: 46,00 x 31,00 mm. Trykteknik: Offset
Trykkeri: LMGroup, Canada
Takstgruppe: småbreve 0-50 gr. og mediumbrev 251-500 gr på Færøerne

  

 

 

 Frida Zachariassen – den særprægede maler fra Klaksvík

 

Frida Zachariassen var én af de mest særprægede kunstnere på Færøerne i 1950’erne. Hun udviklede sin egen individuelle stil, der var karakteriseret af geometriske figurer sat sammen i kompositioner, der afbilder landskaber, byer, bygder og mennesker. Undertiden er farverne i Frida Zachariassens billeder klare og stærke, men ofte benyttes slørede og tynde farvetoner, og i nogle af billederne er jordfarver fremherskende. I 1930'erne og -40'erne lagde hun i sin malestil vægt på indhold og følelser i en romantisk retning, der ville gengive det storslåede i naturen, det sublime og det evigtgyldige. Omkring 1950 begyndte Frida Zachariassen at male mere abstrakt. Landskaber og mennesker blev opløst og sat sammen igen af firkanter, striber og trekanter. Hovedværkerne er konstruktioner sat sammen af linjer og figurer i farver, som er mættede grønne med kølige blå og grå, undertiden sorte linjer. Til trods for denne abstraktion og organisation blev Frida Zachariassens billeder aldrig nonfigurative. Hendes billeder viser altid noget genkendeligt.

 
I Frida Zachariassens landskabsbilleder er forholdet mellem landet og menneskene synligt og betydningsfuldt. Menneskene er til stede i hendes landskaber, og de indlejres ofte i landskabet. Menneskene på billederne er aktive: De arbejder i fisk, gør båden klar til at tage ud, losser, går på fjeldstier, går på indkøb, skærer grind op, høster hø, røgter får.

 
Frida Zachariassen var fra Klaksvík og boede størstedelen af sit liv der. Hun var født i 1912 og døde i 1992. Hendes moder var Magdalena Jacobsen, som kom fra bydelen Uppsalar í Klaksvík, og faderen var Jógvan Rasmussen, kaldet Jógvan í Grótinum efter det sted ved Skálafjørður på Eysturoy, han stammede fra. Frida Zachariassen voksede op i et virksomt hjem med ni søskende og en fader, der var foregangsmand i Klaksvík i begyndelsen af det 20. århundrede.

 
I 1927 tog Frida Zachariassen mellemskoleeksamen med et fint resultat, og i 1937 handels­skoleeksamen fra Kjøbmandsskolen i København. Hun havde også lyst til en kunstnerisk ud­dan­nelse. Det skrev hun om i bogen Strev í málrøkt (Bestræbelser i sprogrøgt):

 
”Var som ung mest interesseret i at arbejde med billeder og fik en form for uddannelse i København. Men temmelig hurtigt blev det klart, at man ikke kunne leve af at lave ”kunst”. Til trods for, at færinger dengang uden de store forberedelser nemt kunne komme ind på Kunstakademiet, da de var så få, så betragtedes 4 år dér som værende mere eller mindre til ingen nytte og desuden alt for dyrt. Tog derfor en handelsskoleuddannelse og kom derfra på kontor.”

 
Det var kort sagt ikke muligt for hende at gå ind i et fag, som ikke kunne brødføde hende. I stedet fik hun et levebrød og dyrkede kunst ved siden af.

 
Under krigen arbejdede hun på kontor hos handels- og redervirk­somheden J. F. Kjølbro i hjembyen. I mai 1944 giftede hun sig med Guttormur Zachariassen, men deres ægteskab var kort. Han forulykkede i februar 1945. Efter krigen rejste hun igen til København, hvor hun arbejdede på kontor til 1949. Blandt de tegninger, som opbevares af Norðoya Listafelag (Nordøernes kunst­forening), er der flere fra denne periode. De tyder på, at hun gik på Statens Museum for Kunst for at tegne. Da hun kom tilbage til Klaksvík varetog hun landsdelens sygekasse i mere end tyve år.

 
Frida Zachariassen malede især meget i 1950’erne og -60’erne. I 1970’erne fik hun dårlige øjne, så hun gav sig til at skrive i stedet for at male.

 
Mange af hendes billeder er fra Klaksvík og omegn, landskabsbilleder, portrætter og billeder fra arbejdslivet. Farverne kontrasterer ofte rødt og grønt, blåt og grønt, rødt og blåt, som giver billeder et præg af både kulde og varme. 1950’erne var også perioden, hvor hun udviklede den specielle kubistiske stil. Samtidig begyndte hun for alvor at rejse for at udvikle sin kunst.

 
De rytmiske mønstre og de lysende farver, som præger malerierne “Kone” og “Haven”, viser det ypperlige i Frida Zachariassens særegne stil. Hun har frembragt kunst, som med kubistiske former koncentrerer udtrykket og giver det form og dybde.

 

Malan Marnersdóttir

Nyheder
Ingen nyheder i øjeblikket.